Περιφέρεια Αττικής
Η Περιφέρεια Αττικής απλώνεται σε 2.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα και κατοικείται από περισσότερους από 550.000 κατοίκους. Στο νομό Αττικής κατοικεί το 1/3 του πληθυσμού όλης της χώρας, το οποίο ψάχνει διέξοδο για αναψυχή, ανάπαυλα και ανάπτυξη στη γη της Περιφέρειας. Όμως κάτι τέτοιο χωρίς τη συμμετοχή της Tοπικής Aυτοδιοίκησης και των κατοίκων, απλά θα υποβαθμίσει την περιοχή.

Η Περιφέρεια οφείλει να υπερασπίζει τα συμφέροντά της για ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών και ζωής. Η ολοκλήρωση εμπορευματικού σταθμού, η αναβάθμιση των λιμανιών, η εισαγωγή νέων καλλιεργειών, η επιμόρφωση επαγγελματιών και εργαζομένων, η επανεξέταση των χρήσεων γης, οι επενδύσεις σε ήπιες και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είναι λίγες μόνο από τις επιβεβλημένες δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για τη βελτίωση της περιοχής.

Αρχαιολογικοί χώροι, τουρισμός και περιβάλλον πρέπει να προστατευθούν και να αναδειχθούν. Η ιδιωτική πρωτοβουλία, οι ξένες επενδύσεις και τα κονδύλια του ΕΣΠΑ μπορούν και πρέπει με σοβαρότητα και μελέτη να διοχετευθούν στην περιοχή μας. Χρειάζεται επιμονή. Εμείς θα επιμείνουμε.