Θέλω... Δεν θέλω...

Τι θέλεις να παραμείνει και τι θέλεις να αλλάξει;